Đặc trị sâu tơ sâu xanh ăn lá và côn trùng chích hút hại khoai lang

Hiện nay bà con trồng khoai lang đang bị một số loài sâu xanh sâu tơ tấn công gây hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và năng suất của cây khoai. Trước đây, mình...

Một số thuốc dân trồng khoai lang chuyên nghiệp hay dùng

Một trong những dịch hại nguy hiểm xuất hiện gần đây như thối rễ, vàng lá dẫn đến chết dây, thối củ. Ngoài ra còn bị sùng hà tấn công gây thiệt hại năng suất cho người trồng...
Gọi cho chúng tôi